Vid speciella tillfällen eller önskemål om
annat, ring oss.

Adress: Enserudsgatan 8, 681 51 Kristinehamn
Telefon: 0550 – 808 80
E-post: info@gjskok.se